Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nemzetközi örökbefogadás

A nemzetközi örökbefogadásokat a 476/98 számú törvény által módosított 183/84 számú törvény – mely az 1993. május 29.-i Hágában aláírt „Kiskorúak védelméről és kiskorúak nemzetközi örökbefogadásában történő együttműködésről” szóló Egyezmény ratifikálása és végrehajtási utasítása – valamint a 2001 évi 149. számú törvény szabályozza. A Hágai Egyezmény fő célja, hogy olyan garanciákat állapítson meg, mely szerint a nemzetközi örökbefogadások a kiskorúak érdekeinek maximális figyelembevételével bonyolódjanak, a kiskorú alapvető jogainak elismerése mellett, melyeket a nemzetközi jog is elismer, és olyan együttműködési rendszer létrehozása a szerződő országok között, mely biztosítja ezen garanciák tiszteletben tartását, és megakadályozza/megelőzi a kiskorúak adás-vételét. Máig a következő országok csatlakoztak az Egyezményhez: Mexikó, Románia, Sri Lanka, Ciprus, Lengyelország, Spanyolország, Equador, Peru, Costa Rica, Burkina Faso, Fülöp-szigetek, Kanada, Venezuela, Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia, Hollandia, Franciaország, Kolumbia, Ausztrália, El Salvador, Izrael, Brazília, Ausztria, Chile, Panama, Olaszország, Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Németország, Szlovénia, Bolívia, Bulgária, Luxemburg, Svájc, India, Lettország, Nagy Britannia, Magyarország.

Az örökbefogadó szülőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:
1. a pár legalább három éve éljen házasságban (megjegyzés: legalább három éve tartó élettársi kapcsolat elfogadott, amennyiben hivatalosan dokumentált);
2. a pár ne legyen különélő;
3. az örökbefogadó szülők életkora legalább 18 évvel meghaladnia az örökbe fogadandó gyermek életkorát, de a korkülönbség nem lehet több, mint 45 év. (Megjegyzés: az örökbefogadás lehetséges, amennyiben a maximális határt csak az egyik szülő lépi túl, de nem több, mint tíz évvel.)
4. a szülő jelölteknek nevelésre, tanításra megfelelő minősítést kell kapniuk, képesnek kell lenniük arra, hogy az örökbe fogadandó gyermeket eltartsák.
Külföldi ország illetékes hatósága által olasz állampolgárok számára engedélyezett örökbefogadás, amennyiben a pár folyamatosan legalább két éve abban az országban lakott, minden további nélkül elismerésre kerül az olasz Kiskorúak Bírósága által, mivel az a Hágai Egyezmény alapelvei közé tartozik. Ez esetben az illetékes Bíróság a házaspár utolsó olaszországi lakhelye szerint illetékes bíróság, vagy amennyiben nem lehetséges megállapítani az utolsó lakhelyet, a Római Kiskorúak Bírósága az illetékes.

Örökbefogadások kérelmezése
Nemzetközi örökbefogadások esetében a lakhely szerint illetékes Kiskorúak Bíróságához kell kérelmet benyújtani. A szülő jelölteknek a kancelláriai hivatalhoz kell a nemzetközi örökbefogadáshoz „készségről szóló nyilatkozatot” benyújtani. A nyilatkozaton túl a következő iratokat kell prezentálni:
1. születési bizonyítvány
2. családi állapot igazolása
3. saját szülők részéről az örökbefogadáshoz való hozzájárulás, közjegyzői okirat formájában (halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben már nem élnek);
4. orvosi igazolás
5. jövedelemigazolás: pl. 101. űrlap, vagy 740. űrlap
6. erkölcsi bizonyítvány
7. közjegyzői nyilatkozat, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, mely szerint a házaspár effektíve együtt él.
Megjegyzés: Külföldön élő olasz állampolgárok esetében a kérelem fogadására illetékes hatóság  a pár utolsó lakhelye szerint illetékes bíróság, amennyiben nem létezne utolsó olaszországi lakhely, a Római Kiskorúak Bírósága.