Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_budapest

Értéknyilatkozatok (dichiarazioni di valore)

 

Értéknyilatkozatok (dichiarazioni di valore)

BEVEZETŐ

1. Az Olasz Nagykövetség Konzuli Osztálya csak a magyarországi közép- és felsőfokú oktatási intézmények vagy hivatalosan elismert szakmai szervek által kiállított oklevelekre és bizonyítványokra vonatkozó értéknyilatkozat kiállításában illetékes.

2. Akinek az Olaszországban vagy máshol folytatott tanulmányokról kiállított végzettség Magyarországon való elismerésére van szüksége, az a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz tartozó Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz fordulhat (https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak), ahol tájékoztatást kap az okmányok fordításáról is. Az Olasz Nagykövetség nem fordít ilyen jellegű okleveleket.

3. Az olyan Magyarországon szerzett végzettség olasz nyelvre való fordítása esetén, amelyről értéknyilatkozatot kérnek, a Konzuli Hivatal kizárólag hiteles fordítók (OFFI, www.offi.hu) vagy az Olasz Nagykövetség által elismert fordítók (http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/traduttori-e-interpreti.html) által végzett fordításokat fogadja el. Más fordítók vagy a kérelmező által készített fordítások nem hitelesíthetők.

MAGYAR OKLEVELEK / SZAKMAI BIZONYÍTVÁNYOK: ÉRTÉKNYILATKOZAT KIÁLLÍTÁSA

A Magyarországon végzett tanulmányok olaszországi elismeréséhez –akár iskolai/egyetemi tanulmányokhoz, akár munkavállalás céljából – szükség van a Budapesti Olasz Nagykövetség által kiállított értéknyilatkozatra.
Ebben a iratban az Olasz Nagykövetség Konzuli Osztálya kinyilvánítja a Magyarországon kiadott oklevél/bizonyítvány értékét a helyi oktatási rendszerben. Ezt követően az olasz közigazgatás illetékes hivatalai (Oktatási Minisztérium, tartományi Oktatási Hivatalok, egyetemek, stb) határozzák meg, hogy a külföldi képesítések minek felelnek meg az olasz oktatási rendszerben.

Egy magyar oklevélről/bizonyítványról szóló értéknyilatkozat kiállításához az alább felsorolt iratokat kell bemutatni:
- Megfelelően kitöltött és aláírt kérőlap (letölthető innen)
- Az eredeti igazolások Apostille hitelesítéssel ellátott hiteles másolata;
- Az eredeti bizonyítvány fordítása (az elismert fordítók tekintetében l. a Bevezető 3. pontját);
- Eredeti iskolalátogatási igazolás, amely tartalmazza a következő adatokat: vezeték- és keresztnév, születési idő, a lehető legtöbb információ a képzésről (időtartama, intézménylátogatás módja, elméleti és gyakorlati képzés óraszáma, esetleg felvételi követelmények).
- Amennyiben helyi munkavállalásról van szó: az arra kijelölt szerv levele a szakmai jegyzékbe való esetleges felvételről (beiratkozás száma, adott esetben minősítés/szint).

ÉRTÉKNYILATKOZAT: INGYENES VAGY DÍJKÖTELES?

1. Ha az értéknyilatkozatot tanulmányi célra kérik, minden külföldi állampolgárnak és minden olyan olasz állampolgárnak, aki igazolni tudja, hogy a kérelem beadásakor külföldön lakik (pl. AIRE-beiratkozással vagy lakcímigazolással /lakcímkártya/) ingyenes.
2. Ha az értéknyilatkozatot munkavállalás céljából kérik, a szolgáltatás mind az olasz, mind a külföldi állampolgároknak díjköteles.

KONZULÁTUSI DÍJSZABÁS

Minden munkavállalás céljából kért értéknyilatkozat konzulátusi díja egységesen kb. 12.600 Ft (41 eurónak megfelelő összeg).
A Konzuli Hivatal csak forintban való készpénzes fizetést tud elfogadni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a “Centro di Informazione sulle Mobilita' ed Equipollenze Accademiche” (CIMEA) nevű központon belül működik a “Credential Information Service” (CIS), amely külföldön szerzett képesítésekről állít ki megfelelőségi igazolást részben az értéknyilatkozathoz hasonlóan, azonban nem garantálja az okirat hitelességét.
Érdemes tehát felvenni a kapcsolatot a CIMEA-val (info@cimea.it) és azzal az intézménnyel, amelyik a képesítést kéri (pl. olasz egyetem, ahol szeretnék folytatni a tanulmányokat), hogy időben kiderüljön, mindenképpen szükséges-e az értéknyilatkozat, vagy esetleg elég a CIMEA által kiállított megfelelőségi igazolás.


351