Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Domande frequenti

 

Domande frequenti

NYILVÁNTARTÁS

 


Mit szükséges tenni az A.I.R.E.-be (Külföldön élő olasz állampolgárok jegyzéke) történő beiratkozáshoz?


A külföldön élő olasz állampolgárok jegyzékébe való beiratkozáshoz a külföldi országba történt költözést követően 90 napon belül jelentkezni kell a lakhely szerint illetékes konzuli hatóságnál, nyilatkozat tételéhez. A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:
1. érvényes olasz személyigazolvány vagy útlevél (nem az Unióhoz tartozó országok esetében);
2. a külföldi állandó lakhely valamilyen igazolása;
3. személyazonosságot igazoló okmány.
A Konzulátus ezt követően intézkedik az érintett olasz önkormányzat értesítéséről (abban az esetben is, ha az illető értesítette már külföldre költözéséről önkormányzatát, az A.I.R.E.-be való felvétel csak akkor lép érvénybe, ha az illetékes konzulátus erről – a megfelelő iratok bemutatása után – visszajelzést ad).


Miért fontos egy külföldön élő olasz állampolgár számára az A.I.R.E.-ba való felvétel?


Az A.I.R.E.-ba való felvétel fontos, hogy anyakönyvi iratokat és más okmányokat kaphassanak valamint, hogy  külföldön is élhessenek szavazati jogukkal. Ezek kívül csak az A.I.R.E.-ben szereplő állampolgárok élhetnek azokkal a konzulátusi szolgáltatásokkal és bürokratikus, adminisztrációs kedvezményekkel, melyekhez feltétel a külföldi lakhely. A külföldön élő olasz állampolgár köteles a Konzulátuson keresztül minél előbb megküldeni az illetékes olasz önkormányzathoz, melynél az A.I.R.E.-ben regisztrálásra került minden családi állapotban külföldön bekövetkezett változásról szóló iratot (születések, házasság, elhalálozások), valamint a lakhely változásról történő értesítést (ez utóbbi alapvetően fontos ahhoz, hogy azonnali értesítést kaphasson bármely választás, vagy referendum dátumáról).


ÚTLEVÉL


Hogyan lehet útlevél kiadásért folyamodni, és milyen iratok szükségesek ehhez?


Az útlevél kiadásához személyesen kell megjelenni a lakhely szerint illetékes Külképviselet Konzuli Hivatalában, a következő dokumentációt bemutatva:
1. az érintett által aláírt űrlap;
2. személyigazolvány, vagy más személyazonosságot igazoló dokumentum;
3. két frissen készített igazolványkép (egyformák, szemből készültek, színes 24x32 mm méretben)
4. amennyiben a kérelmezőnek kiskorú gyermeke van, a másik szülő beleegyező nyilatkozata is szükséges az útlevél kiadásához.

Megjegyzés: Az olasz állampolgár nemcsak a lakhelye szerint illetékes hivatalokban kérhet útlevelet, de ebben az esetben nemcsak az illetékes Questura engedélye, hanem a lakhelye szerint illetékes hivatal hozzájárulására is szükség van. 

 

Milyen iratok szükségesek kiskorú útlevélkérelméhez?


Kiskorú gyermek egyéni útlevelet kaphat – akár születése után azonnal –, mindkét szülő, vagy a gyermek felett egyedül szülői jogokat gyakorló szülő által aláírt kérelem alapján. Ennek érvényességi ideje három év a három évesnél kisebb gyermekek esetén, és öt év a három és tizennyolc év közé eső kiskorúak esebében.

Tizennégy évet még be nem töltött kiskorú csak egyik, vagy mindkét szülője kíséretében utazhat, vagy a szülők által erre külön felhatalmazott felnőttel.

Mejegyzés: 2012. június 26. után azok a kiskorúak is, akik korábban a szülők útlevelébe lettek bejegyezve, csak egyéni útlevéllel vagy személyigazolvánnyal utazhatnak.  (lásd a Nagykövetség honlapján)

Megjegyzés: A kiskorúak kortól függetlenül kaphatnak személyigazolványt is, amennyiben az “AIRE”-ben regisztrálva vannak Magyarországi lakcímmel, és – mint az a felnőttek esetében is igaz – szerepelnek a Belügyminisztérium CIC rendszerében. (lásd a Nagykövetség honlapjának ürlapokkal kapcsolatos részét)

Megjegyzés: Amennyiben a kiskorú külföldön született, és még nem lett Olaszországban regisztrálva a születése, az útlevél kiadásához be kell nyújtani egy eredeti születési anyakönyvi kivonatot a születési hely szerint illetékes Konzuli Hivatalnál annak átírását kérve.


ÁLLAMPOLGÁRSÁG


AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG AUTOMATIKUS ELISMERÉSÉNEK ESETEI:

1. Ha valamelyik szülő olasz állampolgár
2. Olaszország területén született gyermek esetében, amennyiben:
3. a szülők ismeretlenek, vagy hontalanok, vagy annak az Országnak a törvényei értelmében, melyhez tartoznak, nem adhatják tovább állampolgárságukat gyermeküknek;
4. amennyiben ismeretlen szülők gyermekeként olasz területen találják elhagyottan, és nincs mód származása megállapítására.
5. Kiskorú szülői elismerése által (amennyiben szülői elismerés a gyermek nagykorúságának elérése után következik be, ez utóbbinak fél éven belül döntenie kell, melyik állampolgárságot választja).
6. Örökbefogadás esetében, ha a kiskorú Olasz Hatóság ítéletével került olasz állampolgárságú szülők által örökbefogadásra, avagy ha az örökbefogadást külföldi hatóság engedélyezte, és azt a Kiskorúak Bírósága rendeletével anyakönyvezték Olaszországban.                                                          Amennyiben az örökbefogadott már nagykorú, honosítással megkaphatja az olasz állampolgárságot, ha örökbefogadása után már 5 év eltelt és ez idő alatt az állandó lakhelye Olaszországban volt. (lásd az állampolgárságra vonatkozó törvényi szabályozást)


Olasz állampolgárságú nők külföldivel kötött házassága folytán:


1. azok az olasz állampolgárságú nők, akik 1948.1.1. előtt kötött házasságuk révén automatikusan megkapták férjük állampolgárságát, elveszítve az olaszt, visszakaphatják olasz állampolgárságukat egyszerű nyilatkozat tétele révén.
2. 1948.1.1. után kötött házasság esetében, a férj állampolgárságának automatikus átvétele sem okozta az olasz állampolgárság elveszítését.

 

SAJÁT FELELŐSSÉG ALATT TETT NYILATKOZATOK


Mely igazolásokat helyettesíthet saját felelősség alatt tett nyilatkozat?Saját nyilatkozat helyettesítheti: A 15/1968 számú törvény alapján a következő adatok esetében fogadható el saját nyilatkozat:
1. születés dátuma és helye;
2. állandó lakcím;
3. állampolgárság;
4. polikai jogok gyakorlása;
5. családi állapot igazolása;
6. család összetételének igazolása;
7. életbenlét igazolása;
8. gyermek elismerése;
9. házastárs, közvetlen felmenő vagy lemenő elhalálozása;
10. katonai kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat;
11. a közigazgatás által vezetett kamarai tagságról szóló nyilatkozat.
Megjegyzés: Az érvényes olasz jogszabályok szerint a közigazgatással való kapcsolatban az olasz állampolgároknak a fenti pontokkal kapcsolatosan nem kell hivatalos igazolásokat bemutatniuk, azokat saját felelősség alatt tett nyilatkozattal helyettesíthetik: lásd Modulistica


KÖZJEGYZŐI OKIRATOK


• A Konzulátus Jegyzői Hivatala csak olasz állampolgárok ügyeit tárgyalja, és felhatalmazása van szerződések és végakaratok hitelesítésére, azok megőrzésére, valamint másolatok és kivonatok kiadására. A jegyzői szolgáltatás megilleti az ideiglenesen külföldön tartózkodó olasz állampolgárokat is megilleti. 

A külföldön élő olasz állampolgár alternatív megoldásként fordulhat a lakhelyén akkreditált külföldi jegyzőhöz. Megjegyzés: Alapvető különbség az Olaszországban működő közjegyzők, és a Konzuli Hivatalok jegyzői között, hogy ez utóbbi tanácsadását, amennyiben kérik, csak jogi területre korlátozhatja, különös tekintettel a nála letétbe helyezett iratok érvényességére. Tanácsadásában az okiratok hitelességének megállapítására kell szorítkoznia, és nem azok gazdasági hasznára.


A Konzuli Hivatalok jegyzőinek leggyakoribb szolgáltatásai:


1. Meghatalmazások
2. Nyilvános végrendelet
3. Közokiratok
4. Hitelesítések


A meghatalmazás olyan okirat, mely más személynek ad jogot arra, hogy saját maga helyett eljárjon, megtegye a szükséges intézkedéseket, hogy egy meghatározott cél teljesüljön (pl.: eladás, vásárlás, ajándékozás, ajándék elfogadása, társaság alapítása és megszüntetése, házasság kihirdetése, stb.) A Meghatalmazásoknak két fajtája van:

1. Általános meghatalmazás: ezzel a meghatalmazó minden jelen és jövőben zajló ügyének általános képviseletére hatalmaz fel. Az általános meghatalmazás időben nincs korlátozva.
2. Speciális meghatalmazás: ezzel a meghatalmazó ügyeinek egy részének intézésére hatalmaz fel. Ennek hatálya lejár, amint a szóban forgó ügy elintézést nyer.

 

NEMZETKÖZI ÖRÖKBEFOGADÁS


A nemzetközi örökbefogadásokat a 476/98 számú törvény által módosított 183/84 számú törvény – mely az 1993. május 29.-i Hágában aláírt „Kiskorúak védelméről és kiskorúak nemzetközi örökbefogadásában történő együttműködésről” szóló Egyezmény ratifikálása és végrehajtási utasítása – valamint a 2001 évi 149. számú törvény szabályozza. A Hágai Egyezmény fő célja, hogy olyan garanciákat állapítson meg, mely szerint a nemzetközi örökbefogadások a kiskorúak érdekeinek maximális figyelembevételével bonyolódjanak, a kiskorú alapvető jogainak elismerése mellett, melyeket a nemzetközi jog is elismer, és olyan együttműködési rendszer létrehozása a szerződő országok között, mely biztosítja ezen garanciák tiszteletben tartását, és megakadályozza/megelőzi a kiskorúak adás-vételét. Máig a következő országok csatlakoztak az Egyezményhez: Mexikó, Románia, Sri Lanka, Ciprus, Lengyelország, Spanyolország, Equador, Peru, Costa Rica, Burkina Faso, Fülöp-szigetek, Kanada, Venezuela, Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia, Hollandia, Franciaország, Kolumbia, Ausztrália, El Salvador, Izrael, Brazília, Ausztria, Chile, Panama, Olaszország, Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Németország, Szlovénia, Bolívia, Bulgária, Luxemburg, Svájc, India, Lettország, Nagy Britannia, Magyarország.

 

Az örökbefogadó szülőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

1. a pár legalább három éve éljen házasságban (megjegyzés: legalább három éve tartó élettársi kapcsolat elfogadott, amennyiben hivatalosan dokumentált);
2. a pár ne legyen különélő;
3. az örökbefogadó szülők életkora legalább 18 évvel meghaladnia az örökbe fogadandó gyermek életkorát, de a korkülönbség nem lehet több, mint 45 év. (Megjegyzés: az örökbefogadás lehetséges, amennyiben a maximális határt csak az egyik szülő lépi túl, de nem több, mint tíz évvel.)
4. a szülő jelölteknek nevelésre, tanításra megfelelő minősítést kell kapniuk, képesnek kell lenniük arra, hogy az örökbe fogadandó gyermeket eltartsák.
Külföldi ország illetékes hatósága által olasz állampolgárok számára engedélyezett örökbefogadás, amennyiben a pár folyamatosan legalább két éve abban az országban lakott, minden további nélkül elismerésre kerül az olasz Kiskorúak Bírósága által, mivel az a Hágai Egyezmény alapelvei közé tartozik. Ez esetben az illetékes Bíróság a házaspár utolsó olaszországi lakhelye szerint illetékes bíróság, vagy amennyiben nem lehetséges megállapítani az utolsó lakhelyet, a Római Kiskorúak Bírósága az illetékes.

 

Örökbefogadások kérelmezése

Nemzetközi örökbefogadások esetében a lakhely szerint illetékes Kiskorúak Bíróságához kell kérelmet benyújtani. A szülő jelölteknek a kancelláriai hivatalhoz kell a nemzetközi örökbefogadáshoz „készségről szóló nyilatkozatot” benyújtani. A nyilatkozaton túl a következő iratokat kell prezentálni:
1. születési bizonyítvány
2. családi állapot igazolása
3. saját szülők részéről az örökbefogadáshoz való hozzájárulás, közjegyzői okirat formájában (halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben már nem élnek);
4. orvosi igazolás
5. jövedelemigazolás: pl. 101. űrlap, vagy 740. űrlap
6. erkölcsi bizonyítvány
7. közjegyzői nyilatkozat, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, mely szerint a házaspár effektíve együtt él.
Megjegyzés: Külföldön élő olasz állampolgárok esetében a kérelem fogadására illetékes hatóság  a pár utolsó lakhelye szerint illetékes bíróság, amennyiben nem létezne utolsó olaszországi lakhely, a Római Kiskorúak Bírósága.
 

 


78